Malaysian Journal of Media Studies, Vol 13, No. 2

Main Article Content

Journal Manager

Abstract

Understanding Culture through Animation: From the World to Malaysia 
Mohd Amir Mat Omar, Md Sidin Ahmad Ishak


Tahap Hubungan antara Pelbagai Faktor Terpilih dengan Keinginan Menggunakan E-Dagang Dalam Kalangan Pengguna Internet 
Ahmad Syahrul Haniff Mohd Rawi, Siti Zobidah Omar, Muhamad Sham Shahkat Ali


Wacana Sastera Transendental 
Mohd Faizal Musa


Literasi Media: Ke Arah Melahirkan Pengguna Media Berpengetahuan 
Mus Chairil Samani, Jamilah Maliki, Norazimah Abd Rashid


Visual dan Pemberitaan Perang Dalam Media di Malaysia 
Normah Mustaffa, Nurul Ain A. Hamid, Faridah Ibrahim, Fauziah Ahmad, Mohd Helmi Abd Rahim


Profil Ruangan Sukan Dalam Akhbar Utusan Malaysia Dan Berita Harian 
Sarimah Ismail, Hamedi Mohd Adnan


Media Baharu yang Baharu: Trend Penggunaan Jaringan Sosial Dalam Kalangan Pengguna di Malaysia 
Siti Ezaleila Mustafa, Azizah Hamzah 


Perkembangan Persuratkhabaran bahasa Mandarin di Malaysia dan Peranannya Dalam Masyarakat Cina 
Lee Kuok Tiung, Mohd Safar Hasim, Baszley Bee Basrah Bee

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
MANAGER, Journal. Malaysian Journal of Media Studies, Vol 13, No. 2. Malaysian Journal of Media Studies, [S.l.], v. 13, n. 2, aug. 2017. ISSN 2231-8143. Available at: <https://jpmm.um.edu.my/article/view/9476>. Date accessed: 21 sep. 2020.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>