Abu Bakar, Aziyah. " Komunikasi Keluarga dan Pengurusan konflik: Dari Persepektif Remaja Melayu." Malaysian Journal of Media Studies [Online], 17.1 (2015): 11-28. Web. 4 Jul. 2020