Abu Bakar, A. 2015 Jun 1. Komunikasi Keluarga dan Pengurusan konflik: Dari Persepektif Remaja Melayu. Malaysian Journal of Media Studies. [Online] 17:1