Abu Bakar, A. (2015). Komunikasi Keluarga dan Pengurusan konflik: Dari Persepektif Remaja Melayu. Malaysian Journal Of Media Studies, 17(1), 11-28. Retrieved from https://jpmm.um.edu.my/article/view/7667