ABU BAKAR, Aziyah. Komunikasi Keluarga dan Pengurusan konflik: Dari Persepektif Remaja Melayu. Malaysian Journal of Media Studies, [S.l.], v. 17, n. 1, p. 11-28, june 2015. ISSN 2231-8143. Available at: <https://jpmm.um.edu.my/article/view/7667>. Date accessed: 04 july 2020.