Abdullah, Fadli, & Md Sidin Ahmad Ishak. " Kesan Perkembangan Teknologi terhadap Industri Penerbitan Buku di Malaysia." Malaysian Journal of Media Studies [Online], 18.2 (2016): 71-86. Web. 17 Nov. 2018