Abdullah, F., & Ahmad Ishak, M. 2016 Dec 31. Kesan Perkembangan Teknologi terhadap Industri Penerbitan Buku di Malaysia. Malaysian Journal of Media Studies. [Online] 18:2