Abdullah, F., & Ahmad Ishak, M. (2016). Kesan Perkembangan Teknologi terhadap Industri Penerbitan Buku di Malaysia. Malaysian Journal Of Media Studies, 18(2), 71-86. Retrieved from http://jpmm.um.edu.my/index.php/JPMM/article/view/5711